Service Link

Specialiserad servicepartner på den svenska marknaden

Service Link är specialiserat på service av komprimerande avfallsutrustning på den svenska marknaden. Avfallskomprimatorers och balpressars huvudfunktion är att komprimera avfall för att möjliggöra minskade kostnader för tömningstransporter. Service Links uppgift är att installera utrustningen, sköta underhållet, felsöka, reparera och även att bygga om komprimatorer och balpressar, så att även äldre avfallsmaskinerna hålls i ett bra tekniskt skick. Därmed bibehålls kostnadsminskningen och driftsäkerheten varje år under maskinens hela livslängd.

Bolaget är en rikstäckande organisation och våra servicetekniker har ett mångårigt gediget yrkeskunnande i att ge professionell hjälp.

Klicka här för mer information och kontakt med Service Link

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!