sansac

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering

Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i vårt samhälle kan avfall inte helt undvikas. Tillsammans kan vi skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt.

En central del är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den som ansvarar för tömning och transport.

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfalls-hantering och har det bredaste sortimentet på svenska marknaden av förbrukningsartiklar och utrustning för avfallshantering och återvinning.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag!

Klicka här för mer information och kontakt med San Sac

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!