Proshop

Ett ledande ryskt företag inom försäljning av balpressar och annan avfallshanterings-utrustning

Proshop är ett ledande ryskt företag aktivt inom försäljning av vertikala balpressar och annan sorterings- och återvinningsutrustning till segmenten handel, hotell och restaurang samt tillverkande industri. Företaget, grundat 1995, levererar till nästan alla inhemska och internationella dagligvarukedjor i Ryssland och i vissa OSS-länder.

Proshop har sedan 2003 varit verksamt som Orwaks distributör av vertikala balpressar och förvärvet ger San Sac Group direkt tillgång till den snabbväxande ryska marknaden och de andra OSS-länderna.

Klicka här för mer information och kontakt med Proshop

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!