Orwak AB

Marknadsledande leverantör av komprimerande avfallsutrustning

ATS-Orwak är marknadsledande leverantör av komprimerande avfallsutrustning. Vi bedriver verksamhet i hela Sverige och har som specialitet att erbjuda marknaden maskiner och teknik för volymreduktion av avfall och restprodukter som måste transporteras vidare från uppkomstkällan till avsättning.

Vi levererar avfallskomprimatorer, balpressar och rullkrossar till våra kunder för deras optimering av transporter och tömning av avfall. Med vår kunskap hjälper vi våra kunder med tidseffektiva lösningar för att hantera restprodukter vid källan. Våra komprimatorer möjliggör också lagring av avfallet utomhus i snygga brandsäkra containrar utan att dyr produktions- och lageryta inomhus behöver användas. Via vårt systerbolag Service Link har vi tillgång till en rikstäckande serviceorganisation som säkrar driften hos våra kunder.

Från och med 1 december 2017 driver bolaget försäljningen av systerbolaget Orwaks produkter på den svenska marknaden.

Klicka här för mer information och kontakt med ATS-Orwak

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!