En ledande tillverkare av horisontalpressar, vertikalpressar och komprimatorer

Orca Group, med sitt säte i Frankrike, är en ledande tillverkare av horisontalpressar, vertikalpressar och komprimatorer. Orca har mer än 50 års erfarenhet och har levererat ut mer än 35 000 maskiner världen över. Gruppen innefattar fyra bolag och individuella varumärken:

Sacria: Tillverkar och säljer vertikal- och horisontalpressar

Galicier: Ett franskt säljbolag och varumärke för vertikal- och horisontalpressar

Pressor: Tillverkar och säljer containerkomprimatorer

SAVN: Serviceorganisation för den franska marknaden; ca 70 servicetekniker på fältet

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20
info_at_sansac.se

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!