Våra värderingar

colourbox4548451_values1-1024x685.jpg

ENVIRONMENT (MILJÖ)

Our products create safe and comfortable working conditions, enhance resource productivity and help minimize the impact on our global environment.

EVOLUTION

Vi är en pionjär på området att utveckla avfallskomprimeringssystem med hög kapacitet. En stark kultur präglad av design och innovation har fört oss till en ledande position när det gäller att sätta nya standarder i vår bransch.

EXPERTISE

Genom åren har vi konsekvent stått för kvalitet och tillförlitlighet och därigenom har vi uppnått ett rykte som en ledande leverantör av avfallshanterings- och återvinningslösningar.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!