CSR

Vår verksamhet är baserad på miljövänliga lösningar för avfallshantering. Vi är i en unik position genom att vårt affärsuppdrag har ett naturligt hållbarhetsfokus för miljön. De produkter och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att agera på ett hållbart sätt. Det innebär att trovärdigheten och värdet i våra varumärken är helt beroende av hur vi själva handlar. Miljömässig hållbarhet är grundläggande för oss men nyligen har vi också ökat fokus på andra områden inom hållbarhetsområdet, såsom mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt och korruptionsbekämpning.

Att föregå med gott exempel är av stor betydelse. Vårt hållbarhetsfokus bygger på en intern kultur av kontinuerlig utveckling och förbättring. Vi vill att hållbarhet ska vara en del av det lokala ansvaret i våra organisationer, men också att det kombineras med ett koncernperspektiv, där alla enheter ska följa vissa gemensamma riktlinjer och regler. Hållbarhet går också hand i hand med vår ambition att agera långsiktigt. Vi har ett långsiktigt fokus i våra relationer med kunder och leverantörer, såväl som med medarbetare.

Läs mer i San Sac Groups hållbarhetsrapport “Sustainability Report” (pdf på engelska)

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!