Erbjuder lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group bildades 2014 när San Sac samt dess systerbolag ILAB Container och Rubaek gick samman med Enviropac med investeringsfonden Accent Equity 2012 som huvudägare. Koncernen expanderade genom förvärvet av balpresstillverkaren Orwak 2015 och fortsatte att växa 2016 genom att förvärva Easi Recycling i Storbritannien och att starta dotterbolaget Orwak North America i USA. 2017 förvärvades de svenska bolagen ATS och Service Link, vilket ytterligare förstärker koncernens erbjudande av avfallskompri-meringsutrustning.

De senaste tillskottet till koncernen i januari 2018 är Proshop, ett ryskt ledande företag inom distribution av balpressar och annan sorterings- och komprimeringsutrustning. Totalt har San Sac Group 300 anställda och en omsättning som uppgår till ca 120 M EUR.

Läs mer om ägaren Accent Equity här ›

”TURNING WASTE INTO VALUEVÅR VISION

Vi utvecklar lösningar för sortering och återvinning av avfall, vilket bidrar till ökad effektivitet, en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa möjliga ekonomi i restproduktshanteringen.

Vi erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. Vi är med våra kunder hela vägen från den inledande rådgivningen, genom hela försäljningsprocessen till långsiktig support från serviceteamen.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20
info_at_sansac.se

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!