Inspiration och kunskap om modern avfallshantering

San Sac Group har lanserat en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern avfallshantering! Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem.

Att skapa och utveckla portalen avfallshantering.se är ett gemensamt projekt för systerbolagen San Sac, Orwak och ILAB i San Sac Group. Som engagerade aktörer med gedigen erfarenhet inom avfallshantering och återvinning finns en stark önskan att sprida kunskap, utbilda och att vara till hjälp.

Avfallshantering.se är en digital plattform där material så som artiklar, intervjuer med experter, guider och rapporter om modern avfallshantering enkelt kan laddas ner. I kundartiklar och filmade intervjuer möter du personer, som delar med sig av sina erfarenheter och val av avfallslösning.

Låt dig inspireras och besök avfallshantering.se.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!