NyhetSenaste tillskottet till koncernen

San Sac Group lanserade en ny sälj- och serviceorganisation i England den 1 januari 2017

Under 2016 gjorde San Sac Group ett strategiskt förvärv av det brittiska företaget Easi Recycling (numera Orwak Easi UK Ltd), beläget i York i norra England. Det nya bolaget driver försäljning och service av Orwaks produkter i Storbritannien. Syftet med förvärvet är att stärka marknadspositionen och att erbjuda kunderna en än bättre och heltäckande service. I mars öppnade Orwak Easi ett nytt distributionscenter i närheten av Birmingham. Det har ett strategiskt läge logistiskt och kommer att betjäna södra delen av landet.

SAN SAC GROUP

Leverantör av lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group innefattar fem ledande varumärken inom avfallshantering och dessa kompletterar varandra väl avseende produkter, kompetens och geografisk täckning.

Läs mer ›

VÅRA BOLAG

De gemensamma nämnarna för bolagen i San Sac Group är ett starkt engagemang i miljön och lösningar som befrämjar återvinning.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20
info_at_sansac.se

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!