San Sac Group

Leverantör av lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group innefattar fem ledande varumärken inom avfallshantering och dessa kompletterar varandra väl avseende produkter, kompetens och geografisk täckning.

läs mer›

Våra bolag

De gemensamma nämnarna för bolagen i San Sac Group är ett starkt engagemang i miljön och lösningar som befrämjar återvinning.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group 

Box 423
581 04 Linköping
+46 (0)13 13 04 20
info@sansac.se

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt: