NyhetSAN SAC GROUPS PORTAL EN AV SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSBLOGGAR

San Sac Groups svenska contentportal avfallshantering.se med artiklar och guider om återvinning och avfallshantering har blivit utsedd av Expertvalet till en av landets bästa företagsbloggar: https://www.expertvalet.se/blogg/2020/01/baesta-foeretagsbloggar#avfallshantering

NyhetSulo förvärvar San Sac Group

Sulo, en global aktör med huvudkontor i Frankrike, har förvärvat San Sac Group från Accent Equity.

Latour Capital och Bpifrance offentliggör i och med förvärvet av San Sac Group slutförandet av en uppbyggnadsverksamhet för sitt portföljbolag Sulo (fd Plastic Omnium Environnement).

Sulo är en ledande internationell tillverkare av kärl och underjordiska system för insamling och separering av återvinningsbara material. Förvärvet av San Sac Group är en viktig milstolpe i den strategiska tillväxtutveckling som Sulo inledde för ett år sedan. Båda parter kommer att kunna dra nytta av viktiga synergier vad gäller produkter, marknader och kunder, med flera möjligheter till merförsäljning.

Läs hela pressreleasen på engelska

NyhetSan Sac Group förvärvar BNS Miljø AS och BNS Container AB och stärker därmed sin position som den ledande leverantören av avfallshanteringsutrustning i Skandinavien.

BNS Miljø AS är den ledande leverantören av containrar för avfallshantering i Norge, medan BNS Container AB är verksamt i Sverige och levererar containrar för användning inom återvinning och entreprenad.

Fredrik Jaginder, koncernchef för San Sac Group kommenterar: ”Via dotterbolaget ILAB Container AB är vi marknadsledande i Sverige på containrar för transport, sortering och insamling av restprodukter och vi har som ambition att stärka vår position i de andra skandinaviska länderna. Med detta förvärv kommer vi att utöka vår produktportfölj till att också innefatta produkter för entreprenad, vilket är ett nytt marknadssegment för oss”. Den samlade kompetensen och det gemensamma produkt-utbudet från ILAB och BNS på återvinningssidan ger oss än bättre förutsättningar att möta våra kunders behov och krav i framtiden.”

Läs hela pressreleasen här (pdf)

NyhetSan Sac Group stärker sitt produktutbud genom att förvärva Orca Group

San Sac Group växer avsevärt och stärker marknadspositionen och sitt utbud av komprimeringsutrustning ytterligare genom förvärvet av Orca Group i Frankrike.

Orca Group är den franska marknadsledande tillverkaren och distributören av högkvalitativa horisontalpressar, vertikalpressar och komprimatorer under varumärkena Sacria, Galicier och Pressor.
“Strategiskt är det ett viktigt förvärv för båda parter, dels eftersom vi tillför ny tillverkningskapacitet genom de två produktionsenheterna inom Orca Group och dels genom den ledande position Orca Group har på den franska marknaden. Det öppnar även intressanta möjligheter världen över, när vi kan kombinera San Sac Groups internationella räckvidd med Orca Groups produktportfölj”, säger Fredrik Jaginder, koncernchef för San Sac Group.

Läs hela pressreleasen (pdf)

NyhetSAN SAC GROUP FORTSÄTTER ATT VÄXA GENOM FÖRVÄRVET AV PROSHOP I RYSSLAND

San Sac Group växer ytterligare genom förvärvet av Proshop, ett ledande ryskt företag aktivt inom försäljning av vertikala balpressar och annan sorterings- och återvinningsutrustning. Proshop levererar till nästan alla inhemska och internationella dagligvarukedjor i Ryssland och i vissa OSS-länder.

Proshop har sedan 2003 varit verksamt som Orwaks distributör av vertikala balpressar och genom förvärvet får San Sac Group direkt tillgång till den snabbväxande ryska marknaden och de andra OSS-länderna. Proshops grundare och tidigare majoritetsägare Andrey Kisov fortsätter som VD.
  
”Genom förvärvet av Proshop kommer vi närmare slutkunderna och kan dra mer nytta av den starka underliggande tillväxten på den ryska marknaden. Vi ser många möjligheter genom en direkt närvaro i Ryssland, och vi ser fram emot att utveckla Proshop tillsammans med Andrey”, säger Tomas Johansson, marknadschef för Orwak.
  
Fredrik Jaginder, koncernchef för San Sac Group, tillägger: “Efter förvärvet av Easi Recycling i Storbritannien och ATS i Sverige är det här förvärvet en naturlig fortsättning och i linje med vår strategiska målsättning att bli en ledande europeisk leverantör av balnings- och komprimeringsutrustning.”
  
Läs hela pressreleasen (pdf)

NyhetStörsta affären i Orwaks historia

Orwak AB har nyligen, via den ryska distributören Proshop, ingått det största affärsavtalet i företagets historia. Det är ett treårskontrakt för distribution av balpressar till X5 Retail, den näst största och starkt expanderande dagligvaruhandelskedjan i Ryssland.

Avtalet innefattar leverans av Orwaks komprimeringsutrustning till alla nya butiker, vilka X5 Retail öppnar under den aktuella perioden. Idag driver kedjan 10 000 butiker i Ryssland och en fortsatt stark utveckling förväntas under de kommande åren. X5 Retail är en bra och väletablerad kund sedan flera år tillbaka och Orwak har hittills levererat 10 000 balpressar till butikerna i kedjan. Den nya långfristiga kontraktet är en bekräftelse på gott samarbete och en ännu starkare affärsrelation.

Läs hela pressreleasen

Mer information om X5 Retail

SAN SAC GROUP

Leverantör av lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group innefattar åtta ledande varumärken inom avfallshantering och dessa kompletterar varandra väl avseende produkter, kompetens och geografisk täckning.

Läs mer ›

VÅRA BOLAG

De gemensamma nämnarna för bolagen i San Sac Group är ett starkt engagemang i miljön och lösningar som befrämjar återvinning.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20
info_at_sansacgroup.com

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!