NyhetStörsta affären i Orwaks historia

Orwak AB har nyligen, via den ryska distributören Proshop, ingått det största affärsavtalet i företagets historia. Det är ett treårskontrakt för distribution av balpressar till X5 Retail, den näst största och starkt expanderande dagligvaruhandelskedjan i Ryssland.

Avtalet innefattar leverans av Orwaks komprimeringsutrustning till alla nya butiker, vilka X5 Retail öppnar under den aktuella perioden. Idag driver kedjan 10 000 butiker i Ryssland och en fortsatt stark utveckling förväntas under de kommande åren. X5 Retail är en bra och väletablerad kund sedan flera år tillbaka och Orwak har hittills levererat 10 000 balpressar till butikerna i kedjan. Den nya långfristiga kontraktet är en bekräftelse på gott samarbete och en ännu starkare affärsrelation. Läs hela pressreleasen

Mer information om X5 Retail

NyhetSan Sac Group lanserar contentportal om modern avfallshantering

Nu lanserar San Sac Group en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern avfallshantering. Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem.

avfallshantering.se_1200_pxl.png

Läs hela pressreleasen

För inspiration besök portalen Avfallshantering.se

NyhetSan Sac Group förvärvar ATS och Service Link

ATS och Service Link går samman med Orwak Sverige och blir marknadsledande på försäljning och service av komprimerande avfallsutrustning

San Sac Group förvärvar bolagen Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS) och Service Link Skandinavien AB (Service Link). ATS är marknadsledande på försäljning av komprimerande utrustning för avfallshantering och Service Link erbjuder en rikstäckande serviceorganisation för komprimeringsutrustning. Fredrik Jaginder, koncernchef i San Sac Group:

”I och med förvärvet av ATS och Service Link och den kommande sammanslagningen med vårt svenska försäljningsbolag Orwak Sverige AB, kan vi erbjuda den svenska marknaden det mest kompletta produkterbjudandet inom komprimerande avfallsutrustning. I tillägg får vi en rikstäckande serviceorganisation, som säkrar driften hos våra kunder.”

Läs hela pressreleasen (pdf)

NyhetSenaste tillskottet till koncernen

San Sac Group lanserade en ny sälj- och serviceorganisation i England den 1 januari 2017

Under 2016 gjorde San Sac Group ett strategiskt förvärv av det brittiska företaget Easi Recycling (numera Orwak Easi UK Ltd), beläget i York i norra England. Det nya bolaget driver försäljning och service av Orwaks produkter i Storbritannien. Syftet med förvärvet är att stärka marknadspositionen och att erbjuda kunderna en än bättre och heltäckande service. I mars öppnade Orwak Easi ett nytt distributionscenter i närheten av Birmingham. Det har ett strategiskt läge logistiskt och kommer att betjäna södra delen av landet.

SAN SAC GROUP

Leverantör av lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group innefattar fem ledande varumärken inom avfallshantering och dessa kompletterar varandra väl avseende produkter, kompetens och geografisk täckning.

Läs mer ›

VÅRA BOLAG

De gemensamma nämnarna för bolagen i San Sac Group är ett starkt engagemang i miljön och lösningar som befrämjar återvinning.

Kontakta oss

HUVUDKONTOR
San Sac Group

Box 423
S - 581 04 Linköping
SWEDEN
+46 (0)13 13 04 20
info_at_sansac.se

För bolagsspecifik information eller produktrelaterade frågor, var vänlig kontakta respektive team direkt:

REDAXO 5 rocks!